KADRY I PŁACE

W ramach usług kadrowo-płacowych proponujemy: • prowadzenie akt osobowych

 • sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników, menadżerów i właścicieli Firm z możliwością sporządzenie list dla poszczególnych działalności w wybranym przez pracodawcę układzie

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych

 • prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji DRA z kompletem dokumentów rozliczeniowych

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i dokonywanie wyrejestrowań

 • elektroniczny przekaz kompletu sporządzonej dokumentacji do ZUS

 • roczne rozliczenia z ZUS w tym IWA i ZSWA

 • sporządzanie przelewów z tytułu wynagrodzeń

 • sporządzanie przelewów z tytułu podatku od wynagrodzeń

 • sporządzanie przelewów z tytułu składek ZUS

 • sporządzanie deklaracji PFRON

 • sporządzanie przelewu z tytułu składek PFRON

 • inne zlecenia wynikające z umowy zawartej z klientem