ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Za popełnienie błędu podczas wykonywania usługi , Biuro ponosi pełną odpowiedzialność. Posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową OC.