PRZESTRZEGANIE TAJEMNICY

W czasie wykonywania usług księgowych, pozyskaną wiedzę Biuro zachowuje w całkowitej tajemnicy. Do komunikacji z zakresu posiadanych informacji uprawniony jest właściciel lub wskazany przez właściciela pełnomocnik. Działamy rzetelnie i dyskretnie służąc klientom fachową pomocą dbając o poufność powierzonych nam informacji.