RACHUNKOWOŚĆ

Usługi rachunkowe obejmują: • opracowanie polityki rachunkowości uwzględniającej możliwość prowadzenia księgowości zarządczej

 • monitorowanie poprawności dokumentacji księgowej

 • dekretację dokumentów

 • ewidencjonowanie zapisów w programie

 • sporządzanie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości stosownych raportów z zapisów księgowych

 • wyliczanie zaliczek podatków PIT, CIT i VAT

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących: • bilans

 • rachunek wyników

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 • sprawozdanie finansowe

 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS

 • sporządzanie analiz wskaźników ekonomicznych informujących o zagrożeniach lub możliwościach rozwoju

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych

 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych CIT i PIT

 • zgodnie z ustawą o rachunkowości zwrot właścicielowi Firmy , na początku bieżącego roku zbiorów dokumentacji za rok ubiegły.