REPREZENTACJA

Firma ABAK S.C. na zlecenie klienta reprezentuje przedsiębiorcę w zakresie:

  • kontaktów z Urzędami Skarbowymi i ZUS

  • składania deklaracji VAT

  • składania deklaracji CIT, PIT i innych dokumentów wymaganych przez Urzędy

  • uzyskiwania zaświadczeń o niezaleganiu

  • udzielania wyjaśnień i wymiany korespondencji z Urzędami

  • obsługi kontroli z Urzędów Skarbowych i ZUS