RACHUNKOWOŚĆ

Usługi rachunkowe obejmują:

 • opracowanie polityki rachunkowości uwzględniającej możliwość prowadzenia księgowości zarządczej
 • monitorowanie poprawności dokumentacji księgowej
 • dekretację dokumentów
 • ewidencjonowanie zapisów w programie
 • sporządzanie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości stosownych raportów z zapisów księgowych
 • wyliczanie zaliczek podatków PIT, CIT i VAT.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących:

 • bilans rachunek wyników
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • sprawozdanie finansowe 
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS
 • sporządzanie analiz wskaźników ekonomicznych informujących o zagrożeniach lub możliwościach rozwoju
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych CIT i PIT zgodnie z ustawą o rachunkowości 
 • zwrot właścicielowi Firmy , na początku bieżącego roku zbiorów dokumentacji za rok ubiegły.
(c)2021, ABAK S.C., Wszelkie Prawa Zastrzeżone