RACHUNKOWOŚĆ

Usługi rachunkowe/księgowe obejmują min:

 • opracowanie polityki rachunkowości uwzględniającej możliwość prowadzenia księgowości zarządczej
 • monitorowanie poprawności dokumentacji księgowej
 • dekretację dokumentów
 • ewidencjonowanie zapisów księgowych w programie
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
 • wyliczanie zaliczek podatków PIT, CIT i VAT
 • wysyłkę plików JPK
 • wysyłkę deklaracji VAT-UE
 • rozliczanie delegacji
 • korekty z tytułu ulgi na złe długi
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych składających się z:

 • bilansu
 • rachunku zyskow i strat
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
  Pomagamy również przy sporządzaniu sprawozdania zarządu, min poprzez wyliczanie wskaźników ekonomicznych

Usługi dodatkowe, min:
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS
 • przygotowywanie wniosków o rozłożenie na raty zaległości w ZUS/US
 • przygotowywanie wniosków o niezaleganiu w ZUS/US
 • zgłoszenie, aktualizacja VAT-R, NIP-8, ZAP-3
 • przygotowanie deklaraji IFT-1, IFT-2R
 • wypełnianie dokumentacji do kredytu/leasingu
(c)2021, ABAK S.C., Wszelkie Prawa Zastrzeżone