KADRY I PŁACE

W ramach usług kadrowo-płacowych proponujemy:

 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników, menadżerów i właścicieli Firm z możliwością sporządzenie list dla poszczególnych działalności w wybranym przez pracodawcę układzie
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji DRA z kompletem dokumentów rozliczeniowych
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i dokonywanie wyrejestrowań elektroniczny przekaz kompletu sporządzonej dokumentacji do ZUS roczne rozliczenia z ZUS w tym IWA i ZSWA
 • sporządzanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • sporządzanie przelewów z tytułu podatku od wynagrodzeń
 • sporządzanie przelewów z tytułu składek ZUS sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie przelewu z tytułu składek PFRON
 • inne zlecenia wynikające z umowy zawartej z klientem
(c)2021, ABAK S.C., Wszelkie Prawa Zastrzeżone